RSS
 

Articles associés au tag ‘Elena Radu’

Steluţa Istrătescu şi Toamna bobocilor în filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România

03 Sep

De profondis clavami

Gânduri la primirea prozatoarei Steluţa Istrătescu în rândurile condeierilor ieşeni 

sau

Despre micile bucurii pe care şi le pot oferi unii altora, scriitorii

 

Bunei mele Prietene, Estelle

Cu puţin înainte de miezul nopţii, printre pleoapele ce se voiau îmbrăţişate-n tihna somnului, şi-a făcut loc bucuria primirii unui e-mail de la prietenul Marin Ifrim, purtător de nemărginită fericire: filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România, iată, publica pe situl propriu, lista celor 31 de noi scriitori admişi, „supravieţuitori” ai mult tânjitelor furci caudine ale exigenţelor temutului Comitet de Conducere al filialei…

Printre cei 31,  Steluţa Istrătescu (pe care eu o alint Estelle), un ilustru nume de dascăl şi prozator al ultimului pătrar de veac literar românesc, dar şi un condei drag nevinovatei noastre patimi de lector:    

Prozatoarea Steluta Istratescu a fost primita în filiala Iasi a Uniunii Scriitorilor din România

Lire la suite »

 

Steluţa Istrătescu la ceas aniversar: dascălul-scriitor sărbătorit la Centrul Cultural Piteşti…

22 Juin
FOTO 1. Eu si Estelle (Steluţa Istrătescu), aşteptând musafirii...

FOTO 1. Eu si Estelle (Steluţa Istrătescu), aşteptând musafirii…

Piteşti, 22 iunie 2015, orele 15

Zi de vară, zi de vacanţă pentru unii, zi de examene pentru alţii (bacalaureat), istorică zi…

Pe 22 iunie 1941, cei mai curajoşi dintre fiii ţării, treceau Prutul pentru a ne elibera pământurile strămoşeşti, Basarabia, Bucovina şi Ardealul…

Pe 22 iunie 2015, două dintre breslele intelectuale ale Piteştilor – elita unei întregi generaţii de dascăli şi scriitori ai urbei – au trecut bariera psihologică a temerii unora faţă de ceilalţi, pentru a se uni, din întreaga lor admiraţie, în jurul colegei lor, mult îndrăgitul dascăl-scriitor Steluţa Istrătescu…

Scriitoarea şi profesoara de engleză Steluţa Istrătescu, alături de echipa Centrului Cultural, reprezentată de ziarista Carmen Salub, directoarea instituţiei municipiului, Adrian-Jan Furdueescu, imagine, Viorel, sunet, a fost amfitrioana unei lecturi publice din creaţia sa literară. Steluţa Istrătescu este, în egală măsură, autor de manuale şcolare de engleză, precum şi de povestiri bilingve, în română şi engleză, pentru copii.

Prima proză a scris-o în 1973. De atunci, au urmat altele…

Lire la suite »

 

Sonia Elvireanu, Despre prozatoarea Steluta Istratescu

07 Avr

O sensibilitate romantică în răspăr cu postmodernismul

 

Percepţia critică a unui autor prin lectura unei singure cărţi din creaţia sa ar putea părea nerelevantă. În realitate, lucrurile nu stau tocmai aşa. Contactul cu un text nou are ceva din ineditul explorării unui spaţiu necunoscut. Plonjezi în univesul ficţional nepregătit, nu ştii ce vei găsi, dar recunoşti talentul sau absenţa lui. Uneori cartea îţi parvine prin alţii, alteori o alegi singur, multe cărti rămân în umbră, în aşteptare, fără să ştii dacă, între intenţie şi actul lecturii, cel din urmă se va împlini şi autorul se va putea bucura de un feed-back.

Am citit cea mai recentă carte a Steluţei Istrătescu, Între două călătorii, fără să ştiu nimic despre autoare. O lectură facilă, dar reconfortantă prin pledoria autoarei pentru valori umane uitate. O proză scurtă, ancorată în realitate prin tematică, cu incursiuni în trecut, de o profundă sensibilitate romantică, cu personaje feminine de condiţie modestă, victime ale destinului nefericit, dar de o rară demnitate, care trăiesc şi supravieţuiesc sub puterea visului.

Steluta Istratescu, Între doua calatorii, proza, 2015

Steluta Istratescu, Între doua calatorii, proza, 2015

Lire la suite »

 

Steluţa Istrătescu, « Între două călătorii », 2015

30 Mar

Steluţa Istrătescu, Între două călătorii, ediţie îngrijită de Marilena Lică-Maşala, prefaţă de Marin Ifrim, postfaţă de Elena Radu, text Coperta IV de Passionaria Stoicescu, Bucureşti, eLiteratura, 2015.

"Între doua calatorii" de Steluta Istratescu, Bucuresti, eLiteratura, 2015

« Între doua calatorii » de Steluta Istratescu, Bucuresti, eLiteratura, 2015

 

Volumul poate fi cumpărat de pe Amazon, direct de la editor, precum şi de la librării din Bucureşti şi din ţară.

  eLiteratura

Am aflat de la editor, dl Vasile Poenaru,

că volumul poate fi comandat direct la editură, de către cititorii din ţară, la: info@epublishers.info 

sau 0722.15.64.08.

Ceea ce permite reducerea costurilor cititorului.

Lire la suite »

 

Sonia Elvireanu: Steluţa Istrătescu, « Între două călătorii »

29 Mar

Steluţa Istrătescu, Între două călătorii

"Între doua calatorii" de Steluta Istratescu, Bucuresti, eLiteratura, 2015

« Între doua calatorii » de Steluta Istratescu, Bucuresti, eLiteratura, 2015

Volumul de proză scurtă a Steluţei Istrătescu Între două călătorii (eLiteratura, 2015), ediţie îngrijită de scriitoarea Marilena Lica-Maşala,  cuprinde 6 povestiri datate, scrise între 1979-2014. Titlul poate face aluzie la periplul autoarei, care precizează timpul şi locul unde le-a scris, ca şi cum ar fi fost inspirate de călătoriile sale. Tematic, autoarea invită lectorul să pătrundă în două lumi: comunistă şi postcomunistă.

Prozatoarea evocă secvenţe de viaţă, focalizându-şi atenţia pe personaje, un anumit tip de personaje, predestinate singurătăţii şi neîmplinirii, în ciuda structurii lor psihice luminoase ce le dă o anumită nobleţe. Sunt personaje feminine neînsemnate şi sărmane, abia observabile, unele apariţii stranii, anacronice, în peisajul cotidian al urbei lor, ca personajul feminin din Când înfloresc castanii. Au în comun suferinţa şi o frumuseţe sufletească aparte, firea optimistă care le salvează de depresii, o atitudine de acceptare a condiţiei lor.

Perspectiva din care sunt privite e realistă, un realism impregnat însă de duioşie şi culpabilitate pentru destinul amar al unor femei ce ar merita reversul. Deşi inferioare social, demne de milă, persiflate de semenii lor, sunt superioare prin caracter, printr-o demnitate care emoţionează. Sunt private de iubire, dar rezistă dispreţului celorlalţi prin puterea visului. Cea mai reuşită, ca portret şi forţă epică, este Când înfloresc castanii.

Decalajul între momentele în care au fost scrise (o perioadă de 35 de ani, după cum indică datale) explică atât subiectele alese cât şi diferenţa de limbaj. După brânză readuce în atenţie un aspect tipic lumii comuniste din veacul trecut: umilinţa trăită de intelectuali, obligaţi să supravieţuiască în condiţii precare. Limbajul exprimă şi el caducitarea şi depersonalizarea individului din acea perioadă.

Subiectele nu au nimic palpitant, însă personajele sunt emoţionante ca tipuri umane. Proza Steluţei Istrătesu comunică ataşamentul şi duioşia faţă de ele, o anumită complicitate a naratorului cu personajul şi simpatie reciprocă. Personajele par proiectate cu intenţia de a reda lumii contemporane calităţi şi atitudini umane uitate.

Povestirile valorifică în parte experienţa didactică şi livrescă a autoarei, au pe alocuri o prea pronunţată tentă romantică, o duioşie şi o candoare în discordanţă cu realitatea contemporană prea crudă, urmează un singur tipar în construirea personajelor defavorizate de soartă: femei singuratice, umile, nefericite, atinse de suferinţă, a căror existenţă se întemeiază pe puterea visului. Nevoia de vis ţese povestea în care personaj şi narator se lasă prinşi, personajele convieţuiesc cu visele lor, le sunt fidele. Tendinţa spre portret, unul reuşit, e un element definitoriu al prozei Steluţei Istrătescu, care ştie însă a mânui dialogul şi descriptivul în cadrul naraţiunii. 

Alba Iulia, 29 martie 2015

Bibliografie:

Steluţa Istrătescu, Între două călătorii, ediţie îngrijită de Marilena Lică-Maşala, prefaţă de Marin Ifrim, posfaţă de Elena Radu, Bucureşti, eLiteratura, 2015

 

Cartelul metaforelor Anul II nr. 8-9, martie-aprilie, Buzau, 2015

19 Mar
Anul II, nr. 8-9, Martie-Aprilie, Buzau 2015
Anul II, nr. 8-9, Martie-Aprilie, Buzau 2015

Publicatie lunara, apare sub egida Casei de Cultura

a Sindicatelor Buzau

Director executiv: Vasile Minica

Redactor-sef: Marin Ifrim

Redactor-sef adjunct: Stelian Grigore

Secretar general de redactie: Emil Ifrim

Director marketing: Emilia Miu
Din sumar: Întâmpinare de suflet de Emilia Miu/ 1

Puteti cânta un nou cântec, Alexandra Wilson-Noica, 1990/ 1

Femeia…, de Elena Radu/ 1 Lire la suite »