RSS
 

Ático Vilas-Boas da Mota în româneşte de Micaela Ghiţescu

14 Mai

In memoriam Ático Vilas-Boas da Mota

Din Arhivele revistei „POEZIA” – Lirică braziliană, în: nr. 1(59)/Primăvara, Iaşi, 2012

 

Ático Vilas-Boas da Mota

în româneşte de

Micaela Ghiţescu

Ático Vilas-Boas da Mota (n. 11 octombrie 1928, Livramento do Brumado, Bahia – d. 27 martie 2016, Macaúbas, BA), profesor universitar, cercetător, membru al Academiei de Litere din Brasília, membru corespondent al Academiei de Litere din Bahia, preşedinte al Comisiei Naţionale de Folclor afiliată la UNESCO (1992-1999), prorector al Universităţii Internaţionale din Bucureşti (1999-2000), a fost unul dintre pionierii studiilor dedicate limbii şi literaturii române în Brazilia; a tradus din opera dramaturgului I. L. Caragiale (1852-1912).

Decorat cu ordinul Rio Branco (2000).

 Doina păsărilor

 

                        Citind din Mihai Eminescu

 

Fie-ţi zorile senine,

lie ciocârlie,

nu te perpeli de dor.

 

– Dormi în pace

până-n zori!

Tu să cânţi cum ştii cânta,

să-i fii lui bădiţa stea,

oiţă cu glas de-argint.

 

– Dormi în pace

că te-alint!

 

Vrabie neastâmpărată,

sări şi zburzi pe piatra lată,

când pe holde, când în crâng.

 

– Dormi în pace,

somn adânc!

 

Cuibuşorul tău ţi-e casă,

pitulice drăgăstoasă,

du-te să te culci în grabă.

 

– Dormi în pace

noaptea-ntreagă!

 

Aşa cânţi tu de frumos,

fluierar cu glas duios,

De te caută drumeţii.

 

– Dormi în pace

până-n zorii dimineţii!

 

Cu cântarea-ţi zbuciumată,

tu, zis fluture-de-piatră,

sperii libelula-n zbor…

 

– Dormi în pace,

somn uşor!

 

Tu, canar, vesele-ţi triluri,

în văzduhul-nmiresmat,

ţi-amintesc de-alte tărâmuri.

 

– Dormi în pace,

legănat!

 

Codobatură, surioara iernii,

calea-i lungă, nu-ţi fie frică,

va veni şi întoarcerea vremii.

 

– Dormi în pace,

pasăre mică!

 

În toată lumea asta hâdă

apare şi cârstelul din luncă

iţindu-se-n soare sub raza lui crudă.

 

– Dormi în pace,

că noapte-i lungă.

 

Turturică, turturea îmblînzită,

străbaţi cerul şi nu osteneşti,

ba chiar din guşă mai ugueşti.

 

– Dormi în pace,

nu fi amărîtă!

 

Fie ca pacea să le vegheze somnul

şi viaţa să le fie plină de lumină

păsărilor ce populează văzduhurile româneşti

şi fie ca toate să se poată odihni – vesele şi senine –

pe întinsul spaţiu carpato-danubiano-pontic

fără frică de nesomn ori de pernă tare,

fără teamă de bubuitul trădător

al vreunei bombe care se meştereşte

în cine ştie ce cotlon murdar şi-ndepărtat

al planetei noatre nesăbuite!

 

 

Colind

 

Ieşi stăpâne-n tindă,

cel petrăcăreţ

şi foarte glumeţ,

poarta ne-o deschide,

plosca ne-o întinde!

 

Nu aducem aur,

nu aducem smirnă,

ci pe faţă bucurie

care şi la voi să fie!

 

Cîntece-n gîtlej

şi pe stea lumină

fie-vă prilej

de viaţă senină.

 

Să vă fie casa casă,

mult noroc pe-acest pământ…

să vă fie viaţa viaţă

depărtată de mormânt.

 

Fericirea lină

fie-vă deplină,

în miază-noapte şi-n miazăzi

când soarele-apune şi cînd o răsări.

Vă mai urăm tuturor

să aveţi în viaţă spor

cu pace şi veselie,

cu sănătate că-i mai bună ca toate,

să vă răsară-n cale doar crini

şi trandafiri fără spini.

 

Ţigani XXIII[1]

 

Foarte devreme am învăţat o lecţie atât de limpede:

dansul şi muzica vindecă durerea şi dorul

fără să mai fie nevoie de alt leac.

 

Arcuşurile viorilor în furtună,

corzile chitarelor pe uliţele insomniei

sfâşie mătasea nopţii, în delir şi desfrânare,

Exerciţiu de uitare, tonul major al cicatricilor.

 

Opre Rom[2]! (i-am strigat în romani)

 

Lacrima ţiganului

s-a prelins pe obraz

vorbind gutural toate limbile pământului!

Bucureşti, 1982

Într-un local cu muzică ţigănească

N.B. Publicarea acestei traduceri în nr. 1 (59)/ Primăvara 2012, a fost „mărţişorul” surpriză pe care eu şi Marius Chelaru, redactorul-şef al revistei POEZIA, ne-am străduit să-l oferim Micaelei Ghiţescu; un mic semn de preţuire a pasiunii de decenii pentru tălmăcirea literaturii  lusofone în româneşte….

Bibliografie:

Ático Vilas-Boas da Mota, Romênia. Poemário telứrico/ România. Poeme telurice, în româneşte de Micaela Ghiţescu, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Memoria, 2010.

 

Note:

[1] Din volumul Ciganos, poemas em trânsito, 1998. 

[2] „Scoală, ţigane”!

 

Tags : , , , , , , , , , , ,

Réagissez