RSS
 

Acest copac fără odihnă

08 Août

Acest copac fără odihnă, Paris, 8 august 2018

Acest copac fără odihnă

În asfinţitul zilei,

Pe trupul timpului,

Răsărit-au firave

Alchimice năstruşnice

Merinde.

Gândul îmi este

Acest copac fără odihnă

Ce fruntea şi-o alină

Pe umbra duioasă

A unui zâmbet rupt

Dintr-un nor mănos.

Iar pe talpa mlădie

A crengilor cărunte,

Prispă şi-a ferecat

Dorul cel credincios,

Cum pe muntele

Athos.

© Luli of Teiu

Paris, 8 august 2018

 

 

 

Tags :

Réagissez