RSS
 

Plouă cu dor sfânt, de părinţi…

17 Août

Cu bucurie încep această clipă – numită dimineaţă – ce va încheia, la căderea nopţii, tainicul şir al celor trei zile de sărbătoare ce aparţin numai şi numai sufletului meu. Şir de nimeni ştiut. Şir înţeles poate, de prieteni. Şir de neînţeles celor ce străini ne stau, mie şi dorurilor mele…

Cu bucurie spun, căci peste frunzele teiului „meu” – teiul acesta, slăvit, din faţa ferestrei, şi Teiul acela, pitit în tainiţa gândului meu, şi frunzele acestea, ce s-au ţinut cu demnitate în arşiţa verii – plouă!

Ploaia cădea mărunt, în lumina soarelui dimineţii. Ploua cu soare, molcom, la început… Acum, plouă torenţial. Plouă cu tunete! Plouă!

Sunt fericită! Peste amintirile mele sacre, plouă bogat! Fiecare dintre gândurile ce-mi stau îndreptate către mama şi tatăl meu, îmi este udat, îmi este mângâiat, îmi este răsfăţat, din belşug, de nectarul duios, miraculos, drăgăstos, cald, repede, al lacrimilor Cerului… El, Cerul, el, Stăpânul, îmi plânge de bucurie… Ce semn minunat de Unire şi Pace…

Ploua... Luni, 17 august 2015

Ploua… Luni, 17 august 2015

Eram copil, eram acasă, în satul meu. Între 15 şi 17 Gustar, sărbătoream, vară de vară, zilele noastre. Aşa le rânduise Domnul: 15, ziua numelui meu, de Sf. Maria, apoi 16, ziua de naştere a tatălui meu, şi-apoi 17, ziua de naştere a mamei mele. Doar ziua fratelui meu stătea cumva, răzleaţă, mai pe la început de primăvară…

Câţi ani mi-ar fi împlinit părinţii, în toiul acestui Gustar? Peste 80, desigur. Câţi ani sunt de când ochii mei nu mai simt mângâierea privirii lor, uneori încurajatoare, alteori dojenitoare? Se strâng, trişti şi grei, de mai bine de îndurerat deceniu…

În memoria voastră, părinţii mei iubiţi, ascult bucuria neaşteptatei revărsări din ceruri! Cu gândul la voi am fost zilele acestea, şi-am petrecut cu gândul la voi, aşa cum ştiu că v-ar fi plăcut vouă să petrec. Am stat, zilele acestea, alături de Fraţi Moldoveni, găzduiţi, în vechea cetate de Scaun, de-un vechi şi bun prieten de-acum, muscelean… În horă ne-am prins, sâmbătă seara… Horă cu paşi iuţi, moldoveneşti, pe pământ câmpulungean… Horă încinsă cu drag. Horă jucată pe negândite de fraţi aflaţi în căutarea (re)înfrăţirii… Eram acolo cu toţii, amintire din viitor, în hora pornită în noul veac, peste câte alte hore or fi răsunat în veacuri, în Cetatea Scaunului domnilor Ţării Româneşti, nu departe de castrul Jidava… 

Am trăit, cu gândul la voi, două zile de firesc, istorie, joc, împlinire, iubire de frate, iubire de soră, iubire de ţară, regăsire, sărbătoare! Şi peste toate, mângâietor susur de ape. Ape de munte, ape de ploi, ape de suflet, suflete-ape… 

Plouă frumos, plouă cu dragoste, plouă miraculos, plouă peste arşiţa amintirilor de vară! Parcă mai ieri era duminică, 5 iulie, la Chişinău… Iar ieri a fost iarăşi duminică, sus, pe Râuşor… Undele sale ne-au luat cu ele unirea dorinţelor, dorinţa de unire, ducând spre şesuri, vestea… 

În răpăitul ploii dimineţii se împletesc amintiri cu multe voci, mai de demult sau mai de curând, îndrăgite… Şi-mi pare că aud, în prospeţimea minunatului grai al noilor prieteni de dincolo de Prut, răsunet de gură de părinţi…

Să am eu atâţia prieteni alături, la sărbătoarea zilelor sacre ale micii mele familii, prefăcută, pe neaşteptate, într-o mai mare familie? Decât aceasta, ce fericire mai mare mai poate fi trăită?! Era şi voinţa voastră – oh! cât de bine o ştiu! – în timpul numit viaţă, iubite şi neasemuite umbre…

Cu gândul la tine am adunat cimbrişor de munte, mămucule drag! Şi cu gândul la tine, tată, mi-am lăsat tălpile să lunece în unda rece a pârâiaşului de munte! Mi-e dor de voi… Mi-e aprig dor!

Mă rog în fiece zi să nu-mi pierd puterea de a termina toate cele începute cu gândul la voi, întru cinstirea şi pomenirea voastră, iubiţii mei Prinţi şi Sfinţi Părinţi…

Ploua... Luni, 17 august 2015

Ploua… Luni, 17 august 2015

Ploua... Luni, 17 august 2015

Ploua… Luni, 17 august 2015

Piteşti, luni 17 august 2015,

h 8

 

Tags : , , , , , , , , , , , ,

Réagissez