RSS
 

Archive du 10 mars 2016

Gabriela Zăvălaş, Despre „Conviețuiri”, antologie de poezie (1)

10 Mar

Gabriela Zăvălaş, Note de lectură:

Conviețuiri

antologie de poezie contemporană

prefață de Aureliu Goci, Bucureşti, Editura Betta, 2016

(I)

„Conviețuiri”, antologie de poezie contemporană, Bucureşti, Betta, 2016

„Conviețuiri”, antologie de poezie contemporană, Bucureşti, Betta, 2016

Anul 2o16 debutează la tot mai vizibila editură Betta și cu antologia titlului, cu o prefață de reputatul critic Aureliu Goci. Poeți tineri și vârstnici juni în spirit sunt aderenți, afini mișcării intelectuale, cu delicata, feminina, prolifica Eliza Roha & vivacele, eficientul domn Nicolae Roșu, la pupitrul avatarului.

Într-adevăr denivelările axiologice-sintagma Goci-stă, fac parte din creație, dar nu trebuie dramatizat. Perfecțiunea-i noțiune relativă și există un curent poetic frisonant pentru cei ce evadează din universul traumatizant, în cel mirabil al logosului. Se fuge nerușinos din realitate și terapeutic și estetic. Să ne insinuăm subtil în subconștientul autorilor și vom decripta gândemul de bine, să „comitem” poezie în vremi în care duhul războiului bântuie, însângerează Terra albastru voronețian și tinde spre distrucție.

Lire la suite »

 

Jean Paul Abulker, Acrostiche à Marilena

10 Mar
Lulli de Teiu vue par Jean Paul Abulker

Lulli de Teiu vue par le poète Jean Paul Abulker

M erveilleuse
A uteur, poètesse
R oumaine
I ntarissable
L ectrice
E xpresive
N aturelle
A ltruiste

Lire la suite »

 

Minuit à Lavfry – Poème à Matoub Lounès

10 Mar

Journée de la femmeLe 06/03/2016, poème de Marélina à Taferka

Posté par Berbere Taferka sur mardi 8 mars 2016

Lire la suite »

 

Tahar Djaout, Poem pentru Nabiha

10 Mar

Mă voi întoarce din călătorie

Și te voi găsi dormind.

Hărmălaia mobilelor se va fi ostoit,

Necuvântătoarele se vor fi făcut nevăzute,

Şi toate tobele din casă vor fi devenit piei

Adevărate, dar nebătătoare la ochi.

Sosesc mereu în suspensia dreaptă a pulsațiilor,

Când varul, argila și albeața lor și-au reluat locul.

 

Sosesc

Și văd puţin câte puţin ivirea din apă:

Tu, mai întâi, care mânuind culori și mișcări,

Redai vacarmul necuvântătoarelor,

Călăuzite de zboruri periculoase.

Apoi lucrurile,

Mândre de isprava lor,

Stârnesc însufleţirea locurilor.

 

Vei căuta câinii acrobaţi din vis

Între aşternuturi uimite,

Vei zgâlţâi rând pe rând pulberăriile luminii

Și viața se va reaşeza.

 

Te trezeşti

Şi casa se transformă-n carnaval

 

Din „Pérennes” (Perene), 1983, poem preluat de Kader Rabia în revista « ACB – Actualités & culture berbères », nr 74/75 a Asociației de Cultură Berberă – ACB, toamnă-iarnă, Paris, 2013, pp 32 – 33

 

În românește de Marilena Lică-Mașala,

Paris, 10 martie 2016

 

NOTA BENE : « Poem pentru Nabiha » peut être lu en original à partir du lien : 

Tahar Djaout, Poème pour Nabiha

 

 

 

Tahar Djaout, Poème pour Nabiha

10 Mar

Poème pour Nabiha

 

 

Je rentrerai du voyage

Et te trouverai endormie.

Le raffut des meubles se sera tu,

Les bêtes en douceur se seront éclipsées,

Et tous les tambours de la maison seront devenus peaux

Vivantes mais discrètes.

J’arrive toujours dans la suspension juste des pulsations,

Quand la chaux, l’argile et leur blancheur ont tout réoccupé.

 

J’arrive

Et je vois peu à peu l’émersion ;

 

Toi d’abord qui orchestres couleurs et mouvements,

Redonnes leur tapage aux bestioles,

Dirigés des vols périlleux.

Puis les objets,

Fiers de leurs prouesses,

Déclenchent l’élan des manèges.

 

Tu chercheras les chiens acrobates du rêve

Entre les draps étonnés,

Tu secoueras un à un les poudroiements de la lumière

Et la vie se réinstallera.

 

Tu te réveilles

Et la maison devient un carnaval

 

(Extrait de « Pérennes », 1983)

Source :

« Djaout traduit » par Kader Rabia, in : Actualités & culture berbères, n° 74/75, publication de l’ACB (Association de Culture Berbère) automne-hiver Paris 2013, pages 32 – 33.

NOTA BENE : poème traduit en roumain par Marilena Lica-Masala ; la version roumaine peut être lue à partir du suivant lien :

Tahar Djaout, Poem pentru Nabiha

 

 

 

Tahar DJAOUT, Rostul strigătului (poem)

10 Mar

Născut pe 11 ianuarie 1954 la Oulkhou, Algeria, poetul, romancierul, ziaristul Tahar Djaout a fost asasinat pe 2 iunie 1993, la Alger. Poliglot prin naştere, şia ales franceza ca limbă a scrierilor sale…

 

Rostul strigătului

 

De n-ar fi fost acest strigăt

Cu chip de piatră tăioasă,

Potrivnic stând să-nmugurească,

 

De n-ar fi fost această mânie

Cu durerea ei născândă

Și tolba-i înstelândă,

Lire la suite »